Na osnovi bogatih izkušenj, pridobljenih s poučevanjem angleščine otrok, učencev in dijakov od tretjega leta starosti do mature in ob njihovem pripravljanju na mednarodne izpite, razvili smo tudi program za skupine predšolskih otrok.

 

 

Pod vodstvom naših učiteljev bo Vaš otrok dobil dobro osnovo za nadaljnje učenje tujega jezika, srečal se bo z angleščino na zabaven in neprisiljen način, pri igri, igri gibov, pesmih, pri risanju in barvanju ter ostalih aktivnostih. Program je prilagojen posamezni skupini, znanju in sposobnostim otrok v njej. Pri tečaju bomo uporabljali najmodernejše učne pripomočke za učenje angleščine (slikovno gradivo, učne igrice, otroško literaturo in časopise, videokasete, CD-je in DVD-je). Tečaje bomo vodili po najnovejših metodah učenja. Snov bomo podajali na prijeten način, zato se bodo Vaši otroci učili tujega jezika z veseljem.

 

 

Tečaj bo enkrat tedensko. V enem šolskem letu bomo imeli skupno 32 ur po 45 minut.

 

Tečajnino, ki je cenovno posebno ugodna, boste lahko plačali v 9 mesečnih obrokih.

 

 

Vključite Vašega otroka v našo skupinico, kajti napredovanje v znanju na kateremkoli področju postaja čedalje bolj odvisno od znanja svetovnega jezika, jezika jutrišnje Evrope.

 

 

Veselimo se srečanja z Vašimi malčki!

 

 

Otroci, tečajniki, bodo razdeljeni v zelo majhne, tako imenovane intenzivne skupine, po stopnji znanja in starosti, sestavljene iz povprečno šestih otrok. Individualni pristop zaradi majhnega števila v skupini, kjer se sprosti otrokova ustvarjalnost, zagotavlja velik učni uspeh, ki ga potrjuje zadovoljstvo staršev.